т. +38 (095) 505-11-55, +38 (068) 505-11-55

ЗАЯВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

Директору ТОВ

____________________

____________________

(П.І.Б. співробітника)

що проживає за адресою:

____________________


                                                                                                             Заява
                                                                             про звільнення з роботи за власним бажанням


На підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України прошу звільнити мене з посади ___________________________ з "__" _________ 20__р. за власним бажанням.

"___" ___________ 20_ р. ________________ / підпис /